- Čisto iz prirode, ništa oduzeto, ništa dodato

Čuvamo okolinu – svako malo znači

,,Zemlju smo pozajmili od svojih potomaka”

 

Hrana koja izlazi iz našeg pogona i magacina potiče od majke zemlje. Zato veoma nam je bitno da pazimo i negujemo okolino i zemlju.

Tako koristimo reciklirani papir i štampamo samo ako je neophodno i to dvostrano kada je to moguće.

Trudimo se da popravljamo umesto kupovine novog nameštaja.

Selektivno skupljamo otpad

 

Konstantno radimo na optimizaciji prevoza

U toku čišćnje se trudimo da koristimo ekološka sredstva.